Svatební agentura

Svatba v zahraničí

Dokumenty a informace pro svatbu na Fidži

Plánování právně platné svatby

S plánováním a zařizování potřebných svatebních a cestovních formalit je třeba začít 6-8 měsíců předem
Přílet do destinace je nutný minimálně 2-3 dny před obřadem
Po svatbě je nutné zůstat v destinaci alespoň 4 - 5 dní z důvodu ověření oddacího listu
Hotely pořádají obvykle jen jednu svatbu denně a jen ve všední dny, nikdy o svátcích či víkendech
Pokud s vámi nepřiletí vaši svědci z domova, může váš sňatek dosvědčit zástupce naší agentury a zástupce hotelu
Oba snoubenci musí porozumět a mluvit anglickým jazykem

Co zařídit před svatbou?

Do překladatelského servisu je nutné dodat následují dokumenty:
K překladu nutno dodat notářsky ověřené kopie všech stran všech originálů
a) rodný list
b) oddací list (ze všech předchozích svateb, jste-li rozvedeni)
c) rozsudek o rozvodu ( ze všech předchozích svateb, jste-li rozvedeni, rozvod musí být starší 5ti let!)
d) úmrtní list (v případě úmrtí předchozího partnera/ky, jste-li vdovec/vdova )
e) v případě změny jména je třeba poskytnout odpovídající dokumenty
f) osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (vydává matrika)
g) u snoubenců mladších 21 let, místopřísežné prohlášení rodičů, že souhlasí se sňatkem

Nezbytné dokumenty:

Soudním překladatelem přeložené všechny výše uvedené dokumenty do angličtiny
Cestovní pasy platné minimálně 6 měsíců po návratu (naskenované předem)
Vízum v pase (dostanete na letišti za poplatek 60 USD)

Na místě:
Je nutné si zakoupit apostilu, aby mohla být svatba uznána v ČR – 300 FJD

Doklady, se kterými snoubenci cestují:

Soudním znalcem přeložené všechny originální dokumenty do angličtiny dle seznamu výše (ve verzi originálu od soudního překladatele)
Cestovní pas
Zpáteční letenky
Prohlášení od notáře o předmanželské smlouvě (ve verzi originálu od soudního překladatele)

Co zařídit po návratu?

Po návratu do ČR si oddací list nechte přeložit soudním znalcem do češtiny.
Doporučujeme, si nejprve nechat udělat notářsky ověřenou kopii oddacího listu. Ta se stane součástí ověřené a sešité české verze od soudního překladatele, která zůstává na matrice.
S přeloženým dokumentem zajdete na matriku v místě trvalého bydliště, kde sepíšete "Zápis o uzavření manželství". Vaše matrika vše pošle na Zvláštní matriku do Brna, která je jedinou v ČR. Zde vystaví Váš český oddací list. Ten pošlou zpět na vaši matriku, kde si ho vyzvednete.
Celý proces trvá asi 4 až 6 týdnů

Počasí a ideální doba k návštěvě Fidži

Na Fiji se rozlišují dvě hlavní roční období, ačkoliv teplotní rozdíly mezi nimi nejsou příliš výrazné. Letní deštivé období trvá od ledna do dubna. Teploty se většinou pohybují mezi 24 a 31°C a mají za následek nadměrné vypařování vody nad oceánem. Proto je vzduch velmi vlhký a bývá více oblačnosti. Zimní sezóna trvající od května do prosince bývá sušší a také chladnější s teplotami od 24 do 28°C.