Svatební agentura

Svatební obřad

Svatba v kostele

Svatba v kostele patří v našich končinách asi ke nejzákladnějším představám, které se člověku vynoří, když se řekne slovo svatba.Nezapomeňte, že církevní sňatek je třeba domluvit alespoň tři měsíce dopředu.

V případě, že jste se rozhodli nejprve pro civilní sňatek (na matrice), a až pak pro církevní, nebude to mít žádné právní důsledky. Manželství již totiž vzniklo při civilním sňatku a tím pádem má další slavnostní akt v kostele již jen povahu obřadu.

Ještě před samotným oddacím obřadem musí snoubenci alespoň tři měsíce před stanoveným termínem svatby přijít na farní úřad. Během tohoto období je nutné absolvovat předmanželskou přípravu. Navíc, v případě evangelického sňatku by měly být snoubenci evangelického vyznání ještě před svatbou konfirmovaní, proto je důležité v dostatečném předstihu dohodnout datum uzavření manželství.

Na svatbu mezi katolíkem a pokřtěným nekatolíkům je potřebný souhlas biskupa příslušné diecéze. Rovněž je zapotřebí, když jsou oba snoubenci pokřtěni katolíci, ale ještě nepřijaly ostatní svátosti - tedy první svaté přijímání a birmovku. Povolení je nezbytné také pro sňatek s partnerem bez jakéhokoliv vyznání. Evangelická církev sňatku svých pokřtěných a konfirmovaných členů, a pokud je jeden z nich jiného vyznání, nevyžaduje se jeho přestup do evangelické církve.