Svatební agentura

Svatba v zahraničí

Dokumenty a informace pro svatbu na BVI

Plánování právně platné svatby

S plánováním a zařizování potřebných svatebních a cestovních formalit je třeba začít 3-6 měsíců předem
Přílet do destinace je nutný minimálně 4 – 5 dní před obřadem
Po svatbě je nutné zůstat v destinaci alespoň 4 - 5 dní z důvodu ověření oddacího listu
Hotely pořádají obvykle jen jednu svatbu denně a jen ve všední dny, nikdy o svátcích či víkendech
Pokud s vámi nepřiletí vaši svědci z domova, může váš sňatek dosvědčit zástupce naší agentury a zástupce hotelu
Oba snoubenci musí porozumět a mluvit anglickým jazykem

Co zařídit před svatbou?

Do překladatelského servisu je nutné dodat následují dokumenty:
K překladu nutno dodat notářsky ověřené kopie všech stran všech originálů
a) rodný list
b) oddací list ( ze všech předchozích svateb, jste-li rozvedeni )
c) rozsudek o rozvodu ( ze všech předchozích svateb, jste-li rozvedeni )
d) úmrtní list (v případě úmrtí předchozího partnera/ky, jste-li vdovec/vdova )
e) v případě změny jména je třeba poskytnout odpovídající dokumenty
f) osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (vydává matrika)
g) u snoubenců mladších 21 let místopřísežné prohlášení rodičů, že souhlasí se sňatkem

Nezbytné dokumenty:

Soudním znalcem přeložené všechny výše uvedené dokumenty do angličtiny
Cestovní pasy platné minimálně 6 měsíců po návratu (naskenované předem)
Imigrační razítko v pase (dostanete na letišti)

Doklady, se kterými snoubenci cestují:

Soudním znalcem přeložené všechny originální dokumenty do angličtiny dle seznamu výše
Cestovní pas
Zpáteční letenky
Prohlášení od notáře o předmanželské smlouvě (ve verzi originálu od soudního překladatele)

Na místě:

Je nutné si zakoupit razítko (revenue stamps), dokládající, že jste na BVI více než 3 dny – 110 USD
Je nutné si zakoupit licenci ke sňatku (marriage licence fee) – 100 USD

Co zařídit po návratu?

Po návratu do ČR si oddací list nechte přeložit soudním znalcem do češtiny.
Doporučujeme, si nejprve nechat udělat notářsky ověřenou kopii oddacího listu. Ta se stane součástí ověřené a sešité české verze od soudního znalce, která zůstává na matrice.
S přeloženým dokumentem zajdete na matriku v místě trvalého bydliště, kde sepíšete "Zápis o uzavření manželství". Vaše matrika vše pošle na Zvláštní matriku do Brna, která je jedinou v ČR. Zde vystaví Váš český oddací list. Ten pošlou zpět na vaši matriku, kde si ho vyzvednete.
Celý proces trvá asi 4 až 6 týdnů

Počasí a ideální doba k návštěvě Britských panenských ostrovů

Nejlepší počasí na Britských panenských ostrovech je od prosince do dubna. Dalšími vhodnými měsíci jsou listopad a květen – červen. Všeobecně nedoporučujeme cestovat od srpna do října, kdy je možný výskyt cyklónů.