Svatební agentura

Hudební a taneční vystoupení

Hudební a taneční vystoupení

Sestavíme pro Vás tanečně-hudební program s brazilskou, či obecně latinsko-americkou tematikou s libovolným počtem tanečníku a hudebníků.
Pro vaši svatbu si můžete objednat od jednoho tanečního páru přes čistě hudební program brazilských hudebníků až po téměř hodinovou strhující taneční podívanou doprovázenou živou hudbou. Dle vašich požadavků vám navrhneme ten nejvhodnější program pro váš den.Odeslat