Svatební agentura

Svatební obřad

Chrám svatého Víta

Chrám svatého Víta patří k nejkrásnějším místu pro církevní svatební obřad. Chrám svatého Víta je největší pražská trojlodní gotická katedrála s příčnou lodí, ochozem a věncem kaplí za chórem a s třemi věžemi. Východní část obsahující chór s kaplemi a velkou zvonovou věž je původní stavba gotického období. Naopak západní část (průčelí s věžemi) byla přistavěna až na přelomu 19. a 20. století. V posledních letech byla krásně opravena mozaika na jižní straně chrámu. Jedná se o zvláštnost - nejseverněji položená mozaika tohoto typu vůbec.

Pokud se rozhodnete uzavřít sňatek v této nádherné katedrále a nejste pokřtěni, čeká Vás povinnost rok docházet na výuku, poté budete pokřtěni.

Hodiny církevních obřadů:
Chrám se v době prohlídek kvůli svatbám neuzavírá, proto se církevní sňatky konají v 8:00 h. nebo po 17h.