Svatební agentura

Svatební téma

Svatební motta

Motto č. 1
. . . a kroužek na Tvém prstě je zlatá stužka,
jíž se váže jmelí křehkých ratolestí,
abychom nepoztráceli své štěstí.
Seifert


Motto č. 2

. . . a motto, ať nám napíše sám život . . .


Motto č. 3

. . . ano, ano, už je to tak, svoje ANO si řekneme . . .


Motto č. 4

. . . a slibuji, že Ti zachovám
lásku, úctu a věrnost . . .


Motto č. 5
. . . a všechno začalo tím, že jsi jednoho dne
vzal moje ruce do svých . . .


Motto č. 6

. . . a život je hrou,
kterou hrajeme naostro . . .


Motto č. 7

Abys byl milován, miluj!
Martialis


Motto č. 8

Abys plně vychutnal štěstí,
musíš mít někoho,
s kým se o ně rozdělíš.


Motto č. 9

Ach má lásko sladká,jak mám Ti to jen říct.
Každá chvíle je krátká a já nemám nic.
Já nemám víc než Tebe,můj dech jenom Tvůj zná,
nech mne jít vedle sebe . . . Tak pojď lásko má.


Motto č. 10

A na konec Ti celý svět,
se v jedno srdce zúží.
Jsi bohat, kdo máš jeden květ,
muž v ženě, žena v muži.


Motto č. 11

Ať tvrdí, že moře ubývá, že láska umírá, já nevěřím . . .


Motto č. 12

Až budu zvedat Tvůj bílý závoj
a polibkem zpečetíme to přísahané ANO,
neplač, drahá, jen tiše řekni:
to, co jsme chtěli, se vytouženě stalo.


Motto č. 13

Až uslyšíš hlahol zvonů znít, pak dvě srdce v jedno se spojí,
Ty budeš slzy v očích mít, a budeme navždy svoji.


Motto č. 14

Až v tichém chrámu před oltářem
se naše ruce spojí,
loučit se budem se svobodou
a matičkou svoji.


Motto č. 15

Až tiché "ANO" ze rtů Ti splyne,

píseň svatební bude nám znít.

Věř, že láska má Ti navždy zůstane,

jen s Tebou chci stále žít . . .


Motto č. 16


Až zazní "ANO" obou nás

a varhan tichá melodie,

sliby nám splynou v jeden hlas,

jsem Tvůj a Ty jsi navždy moje

na celý život, ne na čas.


Motto č. 17


Až závoj budu zvedat

a polibkem zpečetíme své "Ano"

neplač drahá, jen tiše pověz:

"Co jsme si přáli, se dnes stalo".


Motto č. 18


Beru si lásku z lásky,

jen Tebe miluji,

nevezmu nikdy zpátky,

co dnes Ti daruji.


Motto č. 19


Beru si Tě takového, jaký jsi

a takovou, jaká jsi.

Beru si Tě s Tvými požadavky,

s Tvými chybami

a s celým Tvým životním zákonem.
Jsi to, co jsi.
A tak Tě i miluji.
R. Rolland


Motto č. 20


Bez rodiny se člověk chvěje zimou

v nekonečném . . .

Maurois


Motto č. 21


Běž za štěstím a nečekej a těš se s ním . . .

G. de Bornei


Motto č. 22


Bohatý cit je chudý na slova,

nemá se krášlit, sám je krásný dost.

W. Shakespeare


Motto č. 23


Bojím se o své oči

- Tvoje miluji.

Přimhuřuji, opatrně své

- Tvoje líbám.

Nevím, které by bylo těžší ztratit.


Motto č. 24


B. Smetana: " Prodaná nevěsta "

V každé době věrni

zůstaneme sobě . . .


Motto č. 25


Byli jsme dva

a měli jsme jedno srdce.

F. Villon


Motto č. 26


. . . budeme šťastni,

protože chceme být šťastni . . .


Motto č. 27


Bůh stvořil lásku, protože věděl, že se potkáme.


Motto č. 28


Celé umění manželství spočívá ve způsobu jak se snášet s druhým.

Znamená to trpělivost, sebeovládání, shovívavost . . .

Znamená to odvahu, humor, střízlivý rozum.


Motto č. 29


Cestičkou schůdnou i trnitou

životem půjdeme spolu,

láska nám bude oporou

v starostech, štěstí i bolu.


Motto č. 30


Co Bůh spojí, člověk nerozdělí.


Motto č. 31


Co nám udělá stáří, když jsme dva?

Stendhal


Motto č. 32


Co je sladšího, než mít někoho,

s nímž máš odvahu hovořit o všem tak,

jako se sebou?


Motto č. 33


Co krásnějšího může být,

než jeden pro druhého žít.

Co krásnějšího snad,

než jeden druhého mít rád.


Motto č. 34


Dávám Ti lásku z lásky,

jen Tebe miluji,

nevezmu nikdy zpátky,

co Ti dnes slibuji.


Motto č. 35


Dávám Ti srdce a čistou lásku,

Ty vrátíš mi vše, co dám Ti já,

společně půjdem životní stezkou,

Ty budeš můj, já budu Tvá.


Motto č. 36


Dej mi ruku svou, má milovaná,

tak ve dvou se nám půjde líp,

vždyť nechceš životem jít sama

a srdce mé jen s Tvým chce žít.


Motto č. 37


Dnes dávám Ti ruku svou

a prosím o tu Tvou.

Spojíme naše životy

a půjdeme cestou společnou.


Motto č. 38


Dobré i zlé, co život nám dá,

chci s Tebou snášet . . .


Motto č. 39


Dobré manželství není dar,

člověk si ho musí zasloužit.


Motto č. 40


Dobře žít, znamená nežít pro sebe.

Rázus


Motto č. 41


Do prstýnků našich vrytý bude den,

kdy společným ANO

náš sňatek bude uzavřen.


Motto č. 42


Dva je víc než jeden . . .


Motto č. 43


Dva není dvakrát jedna.

Dva je tisíckrát jedna.


Motto č. 44


Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe.

John Lennon


Motto č. 45


Hněv se nepřekoná hněvem,

ale opravdovou láskou.

Buddha


Motto č. 46


Chceš-li být milován, miluj.

L. A. Seneca


Motto č. 47


Chceš-li dobrou ženu,

buď správným mužem.


Motto č. 48


Chci s Tebou celý život žít,

chci jenom Tebe v srdci mít,

chci Tvoji lásku láskou oplácet,

nechci se s Tebou nikdy rozcházet.


Motto č. 49


Chvilka bláznovství je sladká.


Motto č. 50


Chytil jsem motýla - zahynul.

Utrhl jsem květinu - zvadla.

Poznal jsem, že všeho, co je krásné,

se mohu dotknout pouze srdcem.

John Lennon


Motto č. 51


I kdyby vše potěšení

v tom žití bylo vzato

a jenom láska zůstala,

ten život stál by za to.


Motto č. 52


Jako je koráb připoután k molu,

jako je s ohněm spojen dým,

budu já s Tebou, budeme spolu,

Ty jsi má láska, já to vím.


Motto č. 53


Já osud svůj dnes do rukou Tvých svěřuji Ti.

J. Seifert


Motto č. 54


Jdi s tím, kdo Tě má rád . . .

V. Hugo


Motto č. 55


Jdi s tím, kdo Tě miluje.


Motto č. 56


Jednou rukou nezatleskáš, jedním křídlem nepoletíš . . .


Motto č. 57


Je krásné někoho mít rád a nikdy ho nezklamat.


Motto č. 58


Je krásné žít a životu se smát,

je krásné žít a někoho mít rád.


Motto č. 59


Je lehké říci - "Mám Tě rád".

To dokáže i dítě.

Těžší je však lásku dát

a říci - "Vážím si Tě".


Motto č. 60


Je lepší žít smutný s láskou, než být veselý bez ní.

J. W. Goethe


Motto č. 61


Je něco krásnějšího než láska,

která nám srdce spoutala

a slovo, které vyslovil jsi,

abych Tvojí zůstala.


Motto č. 62


Jenom ten, kdo umí celou svou bytostí milovat každodennost,

kdo zná krásu nejvšednějších malých činností,

jen ten umí milovat a ocenit krásu.

E.Pegas


Motto č. 63


Je třeba být si trochu podobní,

abychom si rozuměli,

ale být trochu rozdílní,

abychom se milovali.


Motto č. 64


Jen tři slova v srdci měj:
MILUJ, TRP a ODPOUŠTĚJ !


Motto č. 65


Jsi mnou daleko víc než já sama.

Ať jsou naše duše z čehokoli,

moje a tvoje jsou jedno.

E. Brontëová


Motto č. 66


Jsi mou nadějí i touhou,

mou láskou i silou,

jsi mi vším.

Tento den, celý život.


Motto č. 67


Jsi to, co jsi a tak Tě i miluji.

R. Rolland


Motto č. 68


Jsme dva. Dva na všechno - na lásku, na život,

na boj i bolest a na hodiny štěstí.

Dva na výhry a prohry,

na život i na smrt - dva.

Karel Čapek


Motto č. 69


Jsme šťastni tím, že máme sebe.

Motto č. 70

Jsme takoví, jací jsme . . .


Motto č. 71


Každý jsme anděl s jedním křídlem . . .

Abychom vzlétli, musíme se obejmout.

L. de Crescendo


Motto č. 72


Každý svého štěstí strůjce.


Motto č. 73


Kdo by ve světě vynalezl hlasu,

který lásky moci ubrání?

Ona nezná místa, času,

každého si ona podmaní.

K.H.Mácha


Motto č. 74


Kdo je v lásce moudrý,

miluje co nejvíc

a mluví co nejmíň.


Motto č. 75


Kdo miluje, má stále plné ruce práce.

Aischylos


Motto č. 76


Kdo miluje, není už sám.

J. Deml


Motto č. 77


Kdo šťastně žije,

ten ví, co znamená štěstí.

čínská moudrost


Motto č. 78


Kdyby neexistovali optimisté,

neexistoval by stav manželský.


Motto č. 79


Kdybychom čekali

na setkání s ideálem,

strávili bychom celý život v čekání.


Motto č. 80


Když dvě srdce to táhne k sobě

a jejich tlukot dostal spád,

Ty rozumíš mi, já zas Tobě,

když máš ráda, mám Tě rád.


Motto č. 81


Když přísaha naše srdce spojí

a tichá píseň z chóru zanotí,

my navždy zůstaneme svoji,

Ty moje a já Tvůj až do smrti.

Lope de Vega


Motto č. 82


Když zazní "ano" obou nás

kostelní tichou melodií,

hlasy nám splynou v jeden hlas,

jsem Tvůj a Ty jsi navždy mojí.


Motto č. 82


Když zazní "ano" obou nás

a varhan tichá melodie,

sliby nám splynou v jeden hlas:

jsem Tvůj a Ty jsi navždy moje

na celý život, ne na čas.